Quá trình xâm thực ở khu vực đồi núi nước ta không dẫn đến kết quả nào sau đây?

Quá trình xâm thực ở khu vực đồi núi nước ta không dẫn đến kết quả nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Xảy ra hiện tượng đá lở, đất trượt.                                B. Tạo thành các đồng bằng châu thổ.

C. Bề mặt địa hình bị cắt xẻ mạnh.                                    D. Hình thành hang động ở vùng núi đá vôi.

 

  B. Tạo thành các đồng bằng châu thổ.