Đâu không phải là cơ sở để hình thành ASEAN?

Đâu không phải là cơ sở để hình thành ASEAN?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có chung một mục đích phát triển.

B. Trình độ phát triển kinh tế khá tương đồng.

C. Do sức ép cạnh tranh của các khu vực khác trên thế giới.

D. Có sự tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội của các nước.

C. Do sức ép cạnh tranh của các khu vực khác trên thế giới.