Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn.

B. địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng.

D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt ba mặt giáp biển, có nhiều cửa sông.

B. địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.