Nguyên nhân nào làm tăng thêm tính bấp bênh vốn có của nền nông nghiệp nước ta?

Nguyên nhân nào làm tăng thêm tính bấp bênh vốn có của nền nông nghiệp nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Do chế độ nước có sự phân hóa theo mùa.

B. Do nước ta có nhiều thiên tai.

C. Do diện tích đất đai ngày càng bị thu hep.

D. Diễn biến thất thường của khí hậu và thời tiết

D. Diễn biến thất thường của khí hậu và thời tiết