Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phấm lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phấm lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Rạch Giá.                             B. Cần Thơ.                             C. Long Xuyên.                     D. Sóc Trăng.

 B. Cần Thơ.