Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

 Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đều có quy mô rất lớn. *                                                    B. có nhiều loại khác nhau

C. phân bố đông đều trong cà nước.                                     D. cơ sở hạ tầng hiện đại

B. có nhiều loại khác nhau