Biện pháp nào không phải là nhân tố thúc đẩy sự phát triển vững chắc của các vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm ở nước ta?

Biện pháp nào không phải là nhân tố thúc đẩy sự phát triển vững chắc của các vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tiến hành phân công lao động theo lãnh thổ một cách hợp lí.

B. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

C. Khuyến khích phát triển mô hình kinh tế V.A.C.

D. Quan tâm đến thị trường đàu ra của sản phẩm.

C. Khuyến khích phát triển mô hình kinh tế V.A.C.