So với vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ có

So với vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tiềm năng khoáng sản lớn hơn.

B. Tiềm năng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản kém hơn.

C. Tiềm năng nông nghiệp hạn chế.

D. Không có điều kiện xây dựng cảng nước sâu.

C. Tiềm năng nông nghiệp hạn chế.