Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có các dòng biển gần bờ.

B. Tất cả các tỉnh đều giáp biển.

C. Có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ.

D. Bờ biển có các vũng vịnh, đầm phá.

C. Có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ.