Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta phát triển chủ yếu dựa vào

Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta phát triển chủ yếu dựa vào

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vị tri nằm gần các trung tâm công nghiệp.                     B. mạng lưới giao thông thuận lợi.

C. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.                           D. cơ sơ vật chất - kĩ thuật được nâng cấp.
C. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú