Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào giáp Trung Quốc có diện tích lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào giáp Trung Quốc có diện tích lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lào Cai.                              B. Hà Giang.                             c. Cao Bằng.                     D. Lạng Sơn.

B. Hà Giang.