Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang.                            B. Tây Trang, cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y.

C. Cầu Treo, Tây Trang, Lao Bảo, Bờ Y.                            D. Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y.

B. Tây Trang, cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y.