Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam ở nước ta?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khí hậu nóng quanh năm.                                          B. Mùa mưa vào thu đông.

C. Không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C.                   D. Có mùa mưa và khô rõ rệt
B. Mùa mưa vào thu đông.