Liên hiệp giấy Tân Mai nằm ở tỉnh nào ở nước ta?

Liên hiệp giấy Tân Mai nằm ở tỉnh nào ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bình Phước.                          B. Đồng Nai.                  C. Bình Dương.                      D. TP. Hồ Chí Minh.

B. Đồng Nai.