Hướng nghiêng chính của địa hình nước ta là

Hướng nghiêng chính của địa hình nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông bắc - tây nam.                                                     B. Tây bắc - đông nam.

c. Tây nam - đông bắc.                                                    D. Đông nam - tây bắc.

B. Tây bắc - đông nam.