Tây Nguyên là vùng đứng đầu cả nước ve

Tây Nguyên là vùng đứng đầu cả nước ve

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. diện tích cây cà phê.             B. diện tích cây ăn quả.            C. trữ năng thủy điện.         D. sản lượng cao su.

A. diện tích cây cà phê.