Khu vực nào sau đây có hiện tượng sạt lở bờ biển nhiều nhất?

Khu vực nào sau đây có hiện tượng sạt lở bờ biển nhiều nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Dải bờ biển Bắc Bộ.                                                      
B.  Dải bờ biển Nam Trung Bộ.
C.  Dải bờ bien Đông Nam Bộ.                                            
D.  Dải bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long.
B