Hệ sinh thái vùng ven biển có diện tích lớn nhất là

Hệ sinh thái vùng ven biển có diện tích lớn nhất là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hệ sinh thái rừng trên đảo.                                          B. hệ sinh thái rừng ngập mặn.

C. hệ sinh thái trên đất phèn.                                          D. hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển.

B. hệ sinh thái rừng ngập mặn.