Cây cà phê, chè ở Tây Nguyên được trồng nhiều ở tỉnh

Cây cà phê, chè ở Tây Nguyên được trồng nhiều ở tỉnh

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đắk Lắk, Kon Turn, Lâm Đồng.                                  B. Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng.

C. Gia Lai, Kon Turn, Đắk Lắk.                                        D. Gia Lai, Kon Turn, Lâm Đồng
D. Gia Lai, Kon Turn, Lâm Đồng