Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế đê phát triển giao thông đường biển nước ta?

Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế đê phát triển giao thông đường biển nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.
B . Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ.
C. Các dòng biển hoạt động theo mùa.
D. Nằm gần các tuyến đường giao thông vận tải quốc tế.
B . Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ.