Hãy nêu lí do để làm cơ sở cho phát triển nông - lâm nghiệp đa dạng các loại cây tròng ở miền đôi núi nước ta?

Hãy nêu lí do để làm cơ sở cho phát triển nông - lâm nghiệp đa dạng các loại cây tròng ở miền đôi núi nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trình độ thấm canh cao.

B. Nguồn lao động dồi dào.

C. Đất feralit diện tích lớn, khí hậu phân hóa đa dạng.

D. Gần các cơ sở chế biến nông sản.

C. Đất feralit diện tích lớn, khí hậu phân hóa đa dạng.