Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.

B. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.

C. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.

D. một mùa có mưa nhiều và một mùa mưa ít.

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.