Phát biểu sau đây không đúng về ảnh hưởng của khí hậu Biển Đông đến khí hậu nước ta

Phát biểu sau đây không đúng về ảnh hưởng của khí hậu Biển Đông đến khí hậu nước ta

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng độ ẩm của các khối khí khi di chuyển qua biển.

B. Làm cho khí hậu có sự phân mùa rõ rệt.

C. Mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn.

D. Giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết.

B. Làm cho khí hậu có sự phân mùa rõ rệt.