Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết mỏ than đá nước ta tập trung ở tỉnh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết mỏ than đá nước ta tập trung ở tỉnh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Điện Biên.                        B. Quảng Ninh.                      c. Thái Nguyên.                      D. Quảng Nam.

  B. Quảng Ninh.