Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây lạc được trồng nhiều nhất ở vùng nào ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây lạc được trồng nhiều nhất ở vùng nào ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                            B. Trung du và miền núi Bắc.

C. Bắc Trung Bộ.                                                               D. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.