Gió Tín phong hoạt động mạnh vào thời kì

Gió Tín phong hoạt động mạnh vào thời kì

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mùa hè.

B. mùa đông.

c.  chuyển tiếp giữa hai mùa gió mùa mùa hè và gió mùa mùa đông.

D. xen kẽ với gió mùa Tây Nam.

C