Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 - 14, cho biết bề mặt bán bình nguyên hoặc vùng đồi trung du ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 - 14, cho biết bề mặt bán bình nguyên hoặc vùng đồi trung du ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vị trí nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.

B. Dải đôi trung du nằm ở phía bắc và tây bắc Đồng bằng sông Hồng.

C. Bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ.

D. Trên các bán bình nguyên thỉnh thoảng có ngọn núi có độ cao trên 1000 m.

D. Trên các bán bình nguyên thỉnh thoảng có ngọn núi có độ cao trên 1000 m.