Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây chè được trồng nhiều ở các tỉnh nào thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây chè được trồng nhiều ở các tỉnh nào thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Sơn La.

B. Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La.

C. Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La.

D. Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La.

C. Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La.