Tỉnh nào của Tây Nguyên giáp cả Lào và Cam-pu-chia?

Tỉnh nào của Tây Nguyên giáp cả Lào và Cam-pu-chia?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ĐakLak.                         B. Gia Lai.                           C. ĐắkNông.                      D. KonTum.

  D. KonTum.