Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bắc - nam                                                                              B. tây nam - đông bắc.

C. tây bắc - đông nam.                                                              D. tây- đông

C. tây bắc - đông nam.