Thiên nhiên ờ vùng núi cao Tây Bắc nước ta thường có

Thiên nhiên ờ vùng núi cao Tây Bắc nước ta thường có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cảnh quan thiên nhiên mang sắc thái vùng cận nhiệt đới.

B. cảnh quan thiên nhiên mang sắc thái vùng nhiệt đới.

C. cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới.

D. cảnh quan thiên nhiên giống như vùng xích đạo.

C. cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới.