Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào có diện tích lớn nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào có diện tích lớn nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sơn La.                B. Lạng Sơn.                    C. Thanh Hóa.                       D. Nghệ An.

D. Nghệ An.