Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết vùng nào chỉ toàn các trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết vùng nào chỉ toàn các trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Bắc.                                                                   B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                        D. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Bắc Trung Bộ.