Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta được hoàn thiện theo hướng

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta được hoàn thiện theo hướng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ

C. Đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghê, nâng cao chất lượng sản phẩm.

D. Phát triển các ngành công nghệ cao để chiếm lĩnh thị trường.

C. Đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghê, nâng cao chất lượng sản phẩm.