Để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Đồng bằng sông Hồng, vấn đề chủ yếu cần quan tâm hiện nay là

Để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Đồng bằng sông Hồng, vấn đề chủ yếu cần quan tâm hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sử dụng nhiều giống mới, tăng cường hệ thống thủy lợi.

B. phòng chống thiên tai và xây dựng lịch thời vụ phù hợp.

C. đẩy mạnh khâu chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.

D. nâng cao chất lượng lao động, đa dạng cơ cấu cây trồng.

D. nâng cao chất lượng lao động, đa dạng cơ cấu cây trồng.