Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân vùng ven vịnh Bắc Bộ là

Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân vùng ven vịnh Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thủy triều lên xuống thất thường.                             B. ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

c. bão hoạt động thường xuyên.                                    D. tài nguyên bị khai thác cạn kiệt.

B. ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.