Sự có mặt của cây cao su và cà phê ở vùng Bắc Trung Bộ là do nhân tố chủ yếu nào sau đây?

Sự có mặt của cây cao su và cà phê ở vùng Bắc Trung Bộ là do nhân tố chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đất trồng.                           
B. Khí hậu.                           
C. Địa hình.
D. Sông ngòi.

A