Huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa thuộc vùng kinh tế nào sau đây của nước ta?

Huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa thuộc vùng kinh tế nào sau đây của nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bắc Trung Bộ.                                                                  B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.                                                                  D. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.