Hiện tượng cá chết hàng loạt ờ một sổ tinh ven biển miên Trung cùa nước ta là do

Hiện tượng cá chết hàng loạt ờ một sổ tinh ven biển miên Trung cùa nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. độ mặn nước biển tăng
B. biến đổi khí hậu
C. Ô nhiễm môi trường nước
D. hiện tượng thủy triều đỏ
C. Ô nhiễm môi trường nước