Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng rãi.

B. Hải Phòng, Biên Hòa là các trung tâm quy mô lớn.

C. Có các trung tâm quy mô rẵt lớn, lớn, vừa và nhỏ.

D. Đà Nẵng, Vũng Tàu có cơ cấu ngành giống nhau.

D. Đà Nẵng, Vũng Tàu có cơ cấu ngành giống nhau.