Hướng vòng cung là hướng của

Hướng vòng cung là hướng của

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vùng núi Bắc Trường Sơn.
B. dãy Hoàng Liên Sơn.
C. vùng núi Trường Sơn Nam.
D. các hệ thống sông lớn.

C. vùng núi Trường Sơn Nam.