Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 - 14, theo thứ tự từ Nam ra Bắc lần lượt là các vịnh biển

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 - 14, theo thứ tự từ Nam ra Bắc lần lượt là các vịnh biển

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hạ Long, Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu.

B. Cam Ranh, Vân Phong, Diễn Châu, Xuân Đài, Hạ Long.

C. Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu, Hạ Long.

D. Hạ Long, Diễn Châu, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh.

C. Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu, Hạ Long.