Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số cao nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số cao nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ven biển phía đông nam.                                                 
B. Ven biển phía tây nam.
C. Biên giới Cam-pu-chia.                                                     
D. Dọc sông Tiền, sông Hậu.
D