Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào ở nước ta có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào ở nước ta có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bà Rịa - Vũng Tàu.                                          B. Kiên Giang.
C. Ninh Thuận.                                                     D. Cà Mau.

  B. Kiên Giang.