Việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở nước ta gây ra các vấn đề chủ yếu nào sau đây về tài nguyên môi trường?

Việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở nước ta gây ra các vấn đề chủ yếu nào sau đây về tài nguyên môi trường?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hạ thấp mực nước ngầm.                                                    B. Thu hẹp diện tích rừng.

C. ô nhiễm nguồn nước.                                                           D. ô nhiễm đất đai.

  B. Thu hẹp diện tích rừng.