Thế mạnh hàng đầu của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là

Thế mạnh hàng đầu của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vị trí thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa.

B. khai thác tổng hợp tài nguyên biển và rừng.

C. nguồn lao động rẻ, chất lượng ngày càng cao.

D. mạng lưới vận tải đang được đầu tư phát triển.

B. khai thác tổng hợp tài nguyên biển và rừng.