Vùng nào ờ nước ta không có tuyến đường sắt chạy qua?

Vùng nào ờ nước ta không có tuyến đường sắt chạy qua?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên.

B. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên.