Nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ còn thấp là

Nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ còn thấp là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn nhân lực trình độ cao bị thu hút về các vùng khác.

B. không chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

C. tài nguyên khoáng sản, năng lượng chưa được phát huy.

D. các nguồn lực sản xuất còn chưa được hội tụ.

D. các nguồn lực sản xuất còn chưa được hội tụ.