Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chù yếu do có

Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chù yếu do có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sản phẩm phong phú, hiệu quả kinh tế cao, phân bố rộng khắp.

B. cơ cấu đa dạng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tăng thu nhập.

C. tỉ trọng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu rộng, thu hút nhiều lao động.

D. thế mạnh lâu dài, hiệu quả cao, thúc đẩy ngành khác phát triển.

D. thế mạnh lâu dài, hiệu quả cao, thúc đẩy ngành khác phát triển.