Điều nào sau đây không được coi là cơ sở để xác định ngành cong nghiẹp điẹn lực là ngành công nghiệp trọng điểm?

Điều nào sau đây không được coi là cơ sở để xác định ngành cong nghiẹp điẹn lực là ngành công nghiệp trọng điểm?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Điều nào sau đây không được coi là cơ sở để xác định ngành cong nghiẹp điẹn lực là ngành công nghiệp trọng điểm?

A.       Nhu cầu tiêu thụ điện năng cho sản xuất và đời sống rất lớn.

B.       Có cơ sở nhiên liệu phong phú và vững chắc.

c. Sự phát triển của các ngành khai thác mỏ nhiên liệu.
D. Sử dụng vốn đàu tư không lớn nhưng hiệu quả kinh tế cao.

D. Sử dụng vốn đàu tư không lớn nhưng hiệu quả kinh tế cao.